İzmir Özel Tinaztepe Hastanesi

Apolipoprotein B (Apo B) R3500Q