İzmir Özel Tinaztepe Hastanesi

Sağlık Köşesi

Hemodiyalize Yönelik Girişim ve Ameliyatlar

Hemodiyalize Yönelik Girişim ve Ameliyatlar


Bu işlemler kronik böbrek yetmezliği hastası olup hemodiyaliz bağımlısı olan hastalara uygulanan ameliyatlardır. Amaç hemodiyaliz sırasında daha rahat damar yolu girişimi sağlanmasıdır.

 

Yapılan İşlemler 
 
1. Kalıcı Hemodiyaliz Kateteri
 
Omuz, boyun veya kasık bölgesinden takılan kateterlerdir. Uzun dönem kullanılabilir (birkaç ay bazen birkaç yıl). Genellikle AV fistül hazır hale gelene kadar birkaç ay kullanılmak üzere takılır. Lokal anestezi ile takılır ve hastanede kalmayı gerektirmez.
 
2. A-V Fistül Açılması 
El bileği veya dirsek hizasında toplardamar ile atardamarın birleştirilmesi işlemidir. Bu işlemde 3-5 mm çapında olan toplardamar 1-3 cm çapa ulaşacak kadar genişleyerek hemodiyaliz sırasında kolay damar yolu erişimi sağlar. Uzun süreli (ömür boyu) kullanım amaçlı açılır. Lokal anestezi ile açılır ve hastanede kalmayı gerektirmez.
 
3. A-V Greft Yerleştirilmesi
Kolda veya kasıkta atardamar ile toplardamar arasında yapay bir damar yerleştirilmesi işlemidir. Lokal anestezi bazen spinal anestezi ile uygulanır ve hastanede kalmayı gerektirmez. Hastanemizde bu işlemlerin tamamı yapılmaktadır. Yapılan bu işlemler sonrası hastanın hemodiyaliz sırasında ve normal yaşantısında kateter, greft ve fistüllerin bakımına özen göstermesi bu yapıların uzun süre kullanımı açısında çok önemlidir.