İzmir Özel Tinaztepe Hastanesi

Sağlık Köşesi

Perinatolog ne yapar: Yapılan İşlemler

Perinatolog ne yapar: Yapılan İşlemler


 

Tınaztepe Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümü konsültan hekim Prof. Dr. Serkan Güçlü;

CVS (Koryon villus örneklemesi, plasentadan parça alınması):
Plasentanın (bebeği besleyen eş ya da son denen organ) içine uygun boyutlarda seçilen iğne ile girilerek, ileri geri hareketler yardımıyla, bu bölgedeki plasental dokuların negatif basınç uygulanan bir şırıngayla toplandığı yöntemdir. Gebeliğin 10-13. Haftaları arasında yapılır. Bu işlemde bebeğin % 1 oranında anne karnında ölme riski vardır.

 


Amniosentez
Ultrasonografi eşliğinde uygun boyuttaki iğne ile annenin karın bölgesinden içeri girilerek, bebeğin içinde yüzdüğü amnion sıvısı denilen sıvıdan yaklaşık 15-20 cc örnek alınması işlemidir. Alınan bu sıvıdaki bebekten dökülen hücrelerin özel yöntemlerle üretilmesiyle bebeğe ait bazı hastalıkların (Down sendromu gibi) teşhisi konulabilmektedir. Bu işlem gebeliğin 15-20. haftaları arasında yapılır. İşlem sonrasında 1/250 oranında gebelik kaybı riski vardır.
 

Kordosentez
Ultrasonografi eşliğinde uygun boyuttaki iğne ile annenin karın bölgesinden içeri girilerek, bebeğin göbek kordonundaki damarlardan kan alınması işlemidir. Alınan bu kan örneğinden bebeğe ait bazı hastalıkların (Down sendromu gibi) teşhisi konulabilmektedir. Bu işlem gebeliğin 20. Haftası sonrasında yapılır. İşlem sonrasında %1-2 oranında gebelik kaybı riski vardır.


İntrauterin kan transfüzyonu:
Anne karnında şiddetli kansızlık gelişen bebeklere (Hydrops Fetalis) uygun miktarda kan kordosentez işleminde olduğu gibi, göbek kordonu veya bebeğin karın zarı içine verilerek, kansızlık düzeltilmeye çalışılır.


Amnioinfüzyon:
Bazı özel durumlarda, anne karnında suyu azalmış ve bitmiş bebeklere, dışarıdan amniosentezde olduğu gibi iğne ile girilerek, bebeğin içinde yüzdüğü sıvıya eklenmek üzere sıvı verilmesi işlemidir.


Amnioredüksiyon:
Bazı özel durumlarda, anne karnında suyu çok fazla miktara ulaşarak, hem anneye rahatsızlık verici boyuta gelmesi hem de erken doğum riski oluşturması nedeniyle, dışarıdan girilen uygun boyuttaki iğneyle, bebeğin içinde yüzdüğü fazla miktardaki sıvı kademeli bir şekilde dışarıya boşaltılır.


Fetal Mesane İdrar örneklemesi
Bazı özel durumlarda bebeğin böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek amacıyla amniosentezdeki olduğu gibi karından bir iğne ile bebeğin idrar torbasına girilerek buradan fetal idrar örneği alınması işlemidir.

 


Randevu İçin Bize;
0 (232) 463 45 55 ve 0 (532) 356 53 71 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Acil Durumlar İçin;
0 (232) 454 1414 Dahili (2400) ve 0 (532) 356 53 71 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Çalışma Saatleri : Pazartesi - Cuma : 09:00 - 17:00 | Cumartesi : Sektreterlik ile görüşünüz , Pazar : Kapalı.