İzmir Özel Tinaztepe Hastanesi

Sağlık Köşesi

SLT (Selektif Lazer Trabeküloplasti )

SLT (Selektif Lazer Trabeküloplasti )


GLOKOM (Göz Tansiyonu) Tedavisinde Güvenilir Yeni Bir Yöntem 
Glokom (göz tansiyonu) göz içi basıncının yükselmesi ile görme sinirinin bozulmasıdır.

 

Erken saptanıp tedavi edilmediğinde geri dönmeyecek görme kayıplarına yol açabilmektedir. Normal bir gözde göz içi sıvısı devamlı olarak üretilip dengeli bir şekilde emilerek boşalır. Bu sıvıyı kan damarlarına taşıyan küçük kanalların içinde tıkanıklıklar oluştuğunda göz basıncı artar.  

Glokomlu hastalarda genelde üç farklı tedavi önerilmektedir.
 •  İlaç tedavisi
 •  Lazer
 •  Ameliyat 
 
Bu tedavilerden biri öncelikle kullanılıp yeterli başarı elde edilemediğinde diğer tedavi seçenekleri uygulanır.  
 
SLT lazer ne işe yarar?  
 
Düşük dozda SLT  lazer enerjisi büzüşüp tıkanmış olan göz içi kanallarını açmakta kullanılır. SLT lazerin en büyük avantajı  hasarlı bölgeye uygulanırken sağlıklı dokulara zarar vermemesidir. 

  
 
 
SLT uygulaması ameliyathane koşullarında mı uygulanır?  
 
Hayır. Lazer uygulanırken hastanede yatmanız ve günlük aktivitelerinizin kısıtlanması gerekmez. Muayene odası koşullarında özel bir mikroskopla iki üç dakika süreyle gözünüze lazer ışınları gönderilir. Bu işlem sırasında ağrı duyulmaz.    
 
SLT'nin amacı ne ve kimlere yapılır ?  
 
Sizin için yüksek kabul edilen göz tansiyonunu daha düşük seviyelere çekmek için bu işlem yapılmaktadır. Doktorunuz SLT yapmayı düşündüyse şu nedenlerden birini göz önünde bulundurmuştur: 
 • İlaç kullanmadan göz tansiyonunuzu düşürmeyi tercih etmiş olabilir.
 • Kullandığınız ilaç sayısını azaltmak istemiş olabilir.
 • İlaçlar ile yeterli göz tansiyonu düşüşü sağlayamamıştır, SLT de yaparak katkı sağlamayı düşünmüş olabilir.
 •İlaç tedavisini kaldıramayan ya da ilaçları satın almakta, taşımakta ve uygulamakta güçlük çeken hastalara desteği düşünmüştür.     
 
SLT bir kez mi yapılır ?  
 
Hayır. Tekrarlanabilir. Birinci seanstan sonra yeterli cevap alınamamışsa ve bir süre yeterli basınç düşüşü sağlanmasına rağmen göz tansiyonunun yeniden yükselmesi durumunda ikinci ve ardıl seanslar yapılabilir.   
 
SLT lazerin gözüme bir zararı olabilir mi?             
 
Hayır. Yapılan araştırmalarda göze bir zararı olduğu saptanmamıştır. Dokulara hasar vermediğinden gerektiğinde her yıl tekrarlanabilir.  
 
SLT’nin göz içi basıncını düşürmedeki başarısı nedir?  
 
Bu konuyla ilgili yapılmış birçok çalışmada farklı sonuçlar bildirilmiştir. Lazer tedavisinin ilk yıllarında başarı oranı %70-80 gibi yüksek iken  yıllar içerisinde başarı oranı % 25'lere düşmektedir. Tüm bu oranlar ilaç kullanımını ve zamanı azalttığı için başarı olarak kabul edilmelidir. Diğer tedavi yöntemlerinden hiçbirine cevap vermeyen glokom hastalarında bile oldukça etkin bir tedavi sağlar. 
 
SLT ilaç tedavisine ve ya ameliyata alternatif midir ?  
 
Hayır. Hangi tedavinin yapılması gerektiğine göz tansiyonunuzun tipine ve şiddetine bakarak doktorunuz karar verir.  
 
SLT lazer hastayı zora sokmayan dokuda ısı etkisi yaratmayan kısa sürede yapılıp ve gerektiğinde neredeyse sınırsız sayıda tekrarlanabilen bir lazer yöntemidir. İlaç ve ya ameliyatla tedaviye tek başına alternatif bir tedavi yöntemi değildir.