İzmir Özel Tinaztepe Hastanesi

Sağlık Köşesi

Bebek ve Çocuk Muayenesi

Bebek ve Çocuk Muayenesi


 

 

       

 

     BEBEK VE ÇOCUKLARIN GÖZ MUAYENELERİNDE YENİ BİR ÖLÇÜM YÖNTEMİ

 

   Çocukların göz muayenelerinin belli bir yaşı yoktur. Erişkinlerde rastlanan göz tansiyonu, göz bozukluğu (miyop, astigmat, hipermetrop gibi kırma kusurları) katarakt, şaşılık gibi hemen tüm göz hastalıklarına farklı şekillerde çocuklarda da rastlanır. Göz tembelliği ve şaşılık çocukluk çağında en sık rastlanan hastalıklardır.

        Yakınması olan çocuk her yaşta göz muayenesi olabilir. Çocuklarda konuşma döneminin öncesinde de görme bozukluğu yapabilecek hastalıkların teşhisi mümkündür. Çocuklar hekimden veya muayene cihazlarından korkabilir ve muayeneye direnç gösterebilirler. Bu durumda en iyi çözümlerden biri hastanemizde uygulanmakta olan plusoptix yöntemidir.

        Plusoptix cihazı çocuğa yaklaşık 1 metre mesafeden göz bozukluğu ve şaşılık ölçümlerini yaparak göz hekimine muayene edilen çocuğun durumu ile ilgili faydalı bilgiler sağlamaktadır. Bununda yeterli olmadığı durumlarda uyutucu ilaçlarla hatta bazen genel anestezi ile muayene mümkündür. Hiçbir şikâyeti olmayan çocuklar mutlaka birinci yaşlarından itibaren her yaşta 1 defa göz muayenesine getirilmelidir.