Giriş Yapın
 
    
Şifremi Unuttum? Kullanıcı   |   Register
Kaydolun

Prof.Dr.Atay Atabey
PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ
 
 

   KURSLAR, KONFERANSLAR, BİLİMSEL YAYINLAR, BİLDİRİLER VE POSTERLER LİSTESİ

   Üyelikleri:

   Türk Plastik Cerrahi Derneği (Önceki Yönetim Kurulu Üyesi)

   International Confederation of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery

   Interplast Türkiye

   İzmir Tabip Odası

   İzmir Ticaret Odası

   Anadolu Sağlık Turizmcileri Derneği Kurucu Üyesi

 

   Kongre -Sempozyum Bildirileri:

Uluslararası:

   Barutçu A, Atabey A, Yıldırır C, Şimşek F
Urethroplasty by using autogeneous vein grafts in dogs: An experimental study
Mediterranean Surgical Meeting 87 13-17.June.1987, İstanbul, Abstract Book:154

   Barutçu A, Atabey A, Karademir S, Mıdoğlu H
Playing with flaps in temporal region
First Hellenic-Turkish Joint Meeting for Plastic and Reconstructive Surgery,
22-24. September.1988, Athens, Abstract Book:26

   Atabey A, Barutçu A, Karademir S
A case with severe rhinophyma “comb of turkey”

The fifth congress of the Asian-Pacific Section of IPRS. 7-10.Sep.1989, İstanbul, Abstact Book: 218

   Barutçu A, Atabey A, Mıdoğlu H
Rare craniofacial clefts (Poster)
The fifth congress of the Asian-Pacific Section of IPRS. 7-10.Sep.1989, İstanbul Abstact Book: 274

   Mıdoğlu H, Barutçu A, Atabey A, Karademir S
A case with primary lymphedema praecox of the penis
The fifth congress of the Asian-Pacific Section of IPRS. 7-10.Sep.1989, İstanbul Abstact Book: 163

   Atabey A, Barutçu A
Wound healing on the expanded rabbit skin
10th IPRS Congress, 28.June- 3.July.1992, Madrid (2 no’lu makale olarak basılmıştır)

   Barutçu A, Karaca C, Atabey A
Tutoplast
â covered silicone implants: Capsular contracture will be less?
The 7th Congress European Section (IPRAS), 2-5.June.1993, Berlin, Abstract Book:64

   Akgüner M, Karaca C, Atabey A, Menderes A, Top H.
Treatment of chronic and wide ishial pressure sores with gracilis myocutaneous flap.
European Wound Management Association/ Journal of Wound Care Conference: New approaches to the management of chronic wounds, 27-29. April, 1997, Milan-Italy Program Book:39

   Mofid MM, Vander Kolk CA, Marti GP, Atabey A, Manson P.
Callus response to micromovement during distraction osteogenesis of the mandible.
The Plastic Surgery Research Council, 45th Annual Meeting, 17-20.May, 2000, Seattle, USA

   Marti GP, Vander Kolk CA, Mofid M, Atabey A.
The use of a flexible mandibular distracting device allows progressive occlusal adaptation : Experimental study in rabbits
The Plastic Surgery Research Council, 45th Annual Meeting, 17-20.May, 2000, Seattle, USA

  
Ulusal:

   Barutçu A, Köstem L, Atabey A
Popliteal pterjium sendromlu bir olgu ve cerrahi tedavisinin sunumu
X. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1-4. Ekim.1986, İzmir, Abstrakt kitabı:24

   Barutçu A, Köstem L, Atabey A
Kronik tibia osteomyeliti psödoartroz tedavisinde lokal kas flebi ve elektrik uygulaması
X. Türk Plastik ve Rek. Cerrahi Kongresi, 1-4. Ekim.1986, İzmir, Abstrakt kitabı:90

   Barutçu A, Atabey A, Sezgin İ
Aksesuar-rudimenter sert damak
X. Türk Plastik ve Rek. Cerrahi Kongresi, 1-4. Ekim.1986 İzmir, Abstrakt kitabı:125

   Barutçu A, Atabey A, Atabey N, Gökoğlu M
Povidone-iodine solüsyonunun yanık yarası tedavisindeki in vivo ve in vitro etkilerinin karşılaştırılması
1. Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 20-23.Nisan.1987, İzmir, Kongre kitabı:260

   Atabey A, Barutçu A
Genişletilmiş tavşan cildinde yara kontraksiyonu
XII. Türk Plastik Cerrahi Kongresi, 27-30.Ekim.1990, Kuşadası

   Barutçu A, Karademir S, Atabey A, Yılmaz M
İnfantil dijital fibromatosis olgusu
XII. Türk Plastik Cerrahi Kongresi, 27-30.Ekim.1990, Kuşadası

   Mıdoğlu H, Atabey A, Barutçu A
Bir polithelia ve polimastia olgusu (Poster)
XII. Türk Plastik Cerrahi Kongresi, 27-30.Ekim.1990, Kuşadası

   Barutçu A, Harmancıoğlu Ö, Atabey A, Saydam S, Mıdoğlu H
Meme karsinomlarında implant ve doku genişleticiler ile primer meme rekonstrüksiyonu (Poster)
IX. Ulusal Kanser ve VI. Pediatrik Tümörler Kongresi, 2-7.Haziran.1991, İzmir, Abstrakt kitabı:182

   Atabey A, Barutçu A, Atabey N, Karaca C, Karademir S
He-Ne laserin yara iyileşmesi üzerindeki etkileri
XIII. Türk Plastik Cerrahi Kongresi, 23-25.Ekim.1991, Nevşehir

   Barutçu A, Karaca C, Atabey A, Mıdoğlu H
Meme karsinomlarında implant ve doku genişleticiler ile primer meme rekonstrüksiyonu
XIII. Türk Plastik Cerrahi Kongresi, 23-25.Ekim.1991, Nevşehir

   Karaca C, Barutçu A, Atabey A, Yılmaz M
Monozigotik ikiz bebekte "ayna hayali" bilateral dudak yarığı
XIII. Türk Plastik Cerrahi Kongresi, 23-25.Ekim.1991, Nevşehir

   Karaca C, Atabey A, Mıdoğlu H
Orbita duvar kırıklarında miniplate uygulaması
Orbita Simpozyumu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, 23.Nisan.1992, Adana

   Barutçu A, Atabey A, Yılmaz M.
Prefabricated free fleple orbita bölgesi rekonstrüksiyonu
Orbita Simpozyumu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, 23.Nisan.1992, Adana

   Atabey A, Karademir S, Barutçu A
Temporal fleplerle orbita bölgesi onarımları
Orbita Simpozyumu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, 23.Nisan.1992

   Barutçu A, Karaca C, Atabey A, Yılmaz M
Üretral fistüllerin Tutoplast ile onarımı
14. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 24-27.Ekim.1992, Ankara

   Barutçu A, Karaca C, Atabey A, Yılmaz M
Silikon blok ile yüz konturu düzeltmelerinde yeni bir yöntem
14. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 24-27.Ekim.1992, Ankara

   Karaca C, Atabey A, Barutçu A, Yılmaz M
Çocuk yüz kemik kırıkları ve mini-makro plak kullanımı
XII. Ulusal Türkiye Çocuk Cerrahisi Kongresi, 3-6.Kasım.1992, Kuşadası, Özet kitabı:IV/6

   Atabey A, Barutçu A, Karaca C, Yılmaz M
Nadir yüz yarıkları (Olgu sunumu) (Poster
)
XII. Ulusal Türkiye Çocuk Cerrahisi Kongresi, 3-6.Kasım.1992, Kuşadası, Özet kitabı:TP/5

   Barutçu A, Karaca C, Atabey A
Tek taraflı yarık dudak burnu onarımında yeni bir yöntem
XII. Ulusal Türkiye Çocuk Cerrahisi Kongresi, 3-6.Kasım.1992, Kuşadası, Özet kitabı:TP/6

   Karaca C, Barutçu A,Atabey A, Yılmaz M
İntraoral teratoma(epignatus) (Poster)
XII. Ulusal Türkiye Çocuk Cerrahisi Kongresi, 3-6.Kasım.1992, Kuşadası, Özet kitabı:TP/18

   Barutçu A, Karaca C, Atabey A, Yılmaz M, Silistreli ÖK
Mamoplastide medial pedikül
Meme Sempozyumu, 22.Nisan.1994, Adana

   Barutçu A, Karaca C, Atabey A, Yılmaz M, Akgüner M
Liyofilize dura kaplı silikon implantlar: Kapsüler kontraktür azaltılabilirmi?
Meme Sempozyumu, 22.Nisan.1994, Adana

   Atabey A, Akgür F, Oktay G, Barutçu A, Karaca C
Kobalt klorürün ratlarda cilt flebi yaşamına etkisi
XVI.Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1-4.Ekim.1994, Ankara

   Atabey A, Barutçu A, Karaca C, Karataş Ö, Vayvada H
Doku Genişletme Komplikasyonları ve bunların önlenmesinde yararlı teknikler
XVI.Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1-4.Ekim.1994, Ankara

   Barutçu A, Yılmaz M, Karaca C, Atabey A, Karataş Ö
Erkek transseksüelde kadın dış genital organ rekonstrüksiyonu
XVI.Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1-4.Ekim.1994, Ankara

   Yılmaz M, Barutçu A, Karaca C, Atabey A.
Dudak rekonstrüksiyonunda submental ada flebi
XVII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 20-25.Eylül.1995,
Girne-Kıbrıs, Özet kitabı: 206

   Atabey A, Im MJ, Akgur FM, Vander Kolk CA, Manson P.
Kobalt klorürün ratlarda cilt flebi yaşamına etkisi
XVII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 20-25.Eylül.1995,
Girne-Kıbrıs, Özet kitabı:73

   Atabey A, Kırkalı G, Menderes A, Vayvada H, Gezer S, Barutçu A.
Tavşanda flow-through venöz fleplerde iskemi-reperfüzyon hasarı
XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 4-8.Eylül.1996, Bursa, Özet kitabı: 7

   Atabey A, Menderes A, Vayvada H, Karataş Ö, Barutçu A.
Frontal bölge defektlerinin ters pediküllü temporal kas ve perikranial fleple onarımı.
XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 4-8.Eylül.1996, Bursa, Özet kitabı:72

   Altungöz O, Atabey A, Tezel A, Karaca C, Barutçu A.
Klinikte fibrosarkoma nüksü olarak düşünülen olguda lipoma tanısı ile uyumlu sitogenetik bulgular (Poster)
XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 4-8.Eylül.1996, Bursa, Özet kitabı: 88

   Karaca C, Barutçu A, Yılmaz M, Atabey A, Menderes A
TME ankilozunun özel şekillendirilmiş silikon implant ile tedavisi (Poster).
XVIII: Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 4-8.Eylül.1996, Bursa, Özet kitabı:57

   Tezel A, Altungöz O, Atabey A, Özer E, Özen E, Sakızlı M
Malign melanomlar ve melanositik nevüslerde sitogenetik çalışmalar.
XII Ulusal Kanser Kongresi, 23-29.Nisan.1997, Antalya, Program ve özet kitabı:P369

   Tezel A, Korkmaz KS, Çelik Ş, Sarıoğlu S, Özer E, Atabey A, Sakızlı M.
Malign melanomlar ve melanositik nevüslerde mikrosatellit instabilite.
XII Ulusal Kanser Kongresi, 23-29.Nisan.1997, Antalya, Program ve özet kitabı:P370
(Türkiye Kanserle Savaş Vakfı 1997 yılı “Prof. Bedii Gorbon” Ödülü’nü kazanmıştır.)

   Barutçu A, Atabey A, Yılmaz M.
Beslenmelerine göre güncelleştirilmiş flep sınıflandırılması: Konvansiyonel ve nonkonvansiyonel flepler
XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 2-7. Eylül.1997, Antalya

   Atabey A, Barutçu A, Yılmaz M.
Nonkonvansiyonel fleplerin özellikleri
XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 2-7. Eylül.1997, Antalya

   Atabey A, Vayvada H, Menderes A, Karaca C, Barutçu A.
Ön kranial taban defekti onarımında kombine ters pediküllü temporal kas flebi ve perikranial flep
XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 2-7. Eylül.1997, Antalya

   Atabey A, Atabey N, Alıcı E, Barutçu A.
Tıpta aktif eğitim ve plastik cerrahi (Poster)
XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 2-7. Eylül.1997, Antalya

   Atabey A, Tezel A, Altungöz O, Akgüner M, Karaca C.
Malign melanomlar ve melanositik nevüslerde sitogenetik çalışmalar
XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 2-7. Eylül.1997, Antalya

   Tezel A , Atabey A, Çelik Ş, Sarıoğlu S, Karataş Ö, Barutçu A.
Malign melanom ve melanositik nevüslerde mikrosatellit instabilite
XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 2-7. Eylül.1997, Antalya

   Barutçu A., Atabey A, Yılmaz M, Karataş Ö, Akgüner M.
Rinoplastinin nadir bir komplikasyonu: bilateral maksiller fraktür
18. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Bursa,1996. (Poster)

   Yılmaz M, Top H, Vayvada H, Menderes A, Atabey A.
Mandibula defeklerinin onarımında derin sirkümfleks iliak arter bazlı flep ile rekonstrüksiyon uygulamalarımız
21. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası,1999. (Poster)

   Yılmaz M, Menderes A, Vayvada H, Atabey A, Karaca C.
Orta ve alt yüz rekonstrüksiyonunda submental arter ada flebi
21. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 1999.

   Yılmaz M, Menderes A, Atabey A, Vayvada A, Demirdöver C.
Reverse temporal kas flebi
21. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası,1999. (Poster)

   Yılmaz M, Menderes A, Vayvada H, Atabey A, Top H.
Arterialize venöz replantasyon metabolizma ve perfüzyonunun araştırılması: tavşanlarda deneysel çalışma
21. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 1999.

   Atabey A, Tan Ö, Mc Carthy E, Vander Kolk CA
Ratlarda kombine kompozit fleplerin (kimerik) prefabrikasyonu
23. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27- 30 Eylül 2001, Ankara, Özet Kit.: 4

   46.Tan Ö, Vayvada H, Yılmaz M, Atabey A, Barutçu A
Random cilt fleplerinin yaşamı üzerine bencyclane ve pentoxifylline etkilerinin karşılaştırılması
23. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27-30 Eylül 2001, Ankara, Özet Kit.: 77

   Atabey A, Demirdöver C, El-Shahat A, Galdino G, Ramirez O
Farklı konsantrasyonlarda adrenalin içeren lokal anesteziklerin deri flep yaşamına etkisi
23. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27-30 Eylül 2001, Ankara, Özet Kit: 189

   Mağden AO, Edizer M, Atabey A, Kiray A.
Üst dudak bölgesinin arteriyel anatomisi.
24. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 18-20 Ekim 2002, Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı:39

   Mağden AO, Edizer M, Atabey A
Submental arter ada flebi anatomik çalışması (Poster)
24. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 18-20 Ekim 2002, Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı: 54

   Tayfur V, Edizer M, Mağden AO, Atabey A
Deltoid flep kullaniminda arteria deltoidea subcutanea posterior (Poster)
24. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 18-20 Ekim 2002, Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı: 54

   Mağden AO, Edizer M, Atabey A, Tayfur V, Barutçu A
Anteria interosseus posteriorun anatomisi
25. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 14-17 Ekim 2003 Samsun

   Mağden AO, Edizer M, Tayfur V, Atabey A
Musculus Sartorius kanlanımı
25. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 14-17 Ekim 2003 Samsun

   Edizer M, Mağden AO, Tayfur V, Atabey A
Arteria ulnaris bazlı flebe arteryel beslenme açısından hangi kaslar katılabilir?
25. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 14-17 Ekim 2003 Samsun

   Baytekin Ç, Topçu A, Kızılkaya A, Yılmaz M, Atabey A
Diyabetik ayağın cerrahi tedavisi
25. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 14-17 Ekim 2003 Samsun

   Tayfur V, Mağden AO, Edizer M, Atabey A
Musculus tensor fasciae latae kanlanımının anatomik incelemesi
25. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 14-17 Ekim 2003 Samsun

   Mağden O, Tayfur V, Gizenti S, Dirlik B, Atabey A
Arteria ve vena circumflexa ilium profunda: Iliac crest flebinin anatomisi
26. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 21-25. Eylül.2004 Ankara, Özet kitabı: 79

   Mağden O, Edizer M, Tayfur V, Atabey A
Musculus gracilis flebinin arteriyel anatomisi
26. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 21-25. Eylül.2004 Ankara, Özet kitabı:136

   Tayfur V, Mağden O, Edizer M, Atabey A
Diz defektlerinin rekonstrüksiyonunda kullanılan lateral genicular arter flebinin vasküler anatomisi
26. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 21-25. Eylül.2004 Ankara, Özet kitabı:137

   Mağden O, Edizer M, Tayfur V, Atabey A
Musculus rectus femoris kanlanımını anatomik çalışması
26. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 21-25. Eylül.2004 Ankara, Özet kitabı:278

   Mağden O, Edizer M, Tayfur V, Atabey A
Musculus vastus lateralis flebinin arteriyel anatomisi
26. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 21-25. Eylül.2004 Ankara, Özet kitabı:279

   Yılmaz M, Kızılkaya A, Ertaş E, Vayvada H, Sunay Ö, Atabey A
Çift çene cerrahisi yapılana hastalarda geç dönem sonuçlarımız

28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 20-23 Eylül.2006, Ankara, Bildiri Özetleri:S-7 s:5

   Topçu A, Aydın E, Barutçu A, Atabey A, Ünlü M
Sıçan otojen yağ greftlerinde VEGF içeren kalsiyum aljinat mikroküreciklerinin greft yaşayabilirliğine etkisi.
28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 20-23 Eylül.2006, Ankara, Bildiri Özetleri:S-237 s:152

   Aktaş R, Menderes A, Urgu K, Ün S, Atabey A
Orbital ekzenterasyon defektlerinin rekonstrüksiyonu
28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 20-23 Eylül.2006, Ankara, Bildiri Özetleri:P-3 s:156 (Poster)

   Yılmaz M, Sunay Ö, Balık O, Salmanov S, Atabey A
Ortognatik cerrahide üç boyutlu modelleme (Stereolitografi)
28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 20-23 Eylül.2006, Ankara, Bildiri Özetleri:P-9 s:159 (Poster)

   Vayvada H, Yılmaz M, Balık O, Menderes A, Atabey A
Mandibula rekonstrüksiyonunda serbest fibula ve derin sirkumfleks iliac arter flebinin karşılaştırması
28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 20-23 Eylül.2006, Ankara, Bildiri Özetleri:P-165 s:240 (Poster)

   Menderes A, Topçu A, Yılmaz M, Atabey A, Karaca C
Kapalı anterior skorlama ve konkaskafal sütür tekniği ile kepçe kulak onarımında geç dönem sonuçlarımız
28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 20-23 Eylül.2006, Ankara, Bildiri Özetleri:P-228 s:274 (Poster)

   Vayvada H, Salmanov A, Yılmaz M, Topçu A, Atabey A
Sentinel lenf nodu biopsisi uygulanan hastalarımızda yöntemin etkinliğinin araştırılması
28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 20-23 Eylül.2006, Ankara, Bildiri Özetleri:P-263 s:293 (Poster)

   Salmanov A, Vayvada H, Yılmaz M, Aktaş R, Atabey A
Meningokoksemiye bağlı yaygın doku nekrozu
28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 20-23 Eylül.2006, Ankara, Bildiri Özetleri:P-269 s:296 (Poster)

   BİLİMSEL YAYINLARI

   Uzmanlık Tezi:

   Tavşanda genişletilmiş ciltte açık yara ve greftlenmiş alanların kontraksiyonu Uzmanlık Tezi. C.Ü.T.F. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı,1990.

   Kitap Bölümleri

   Atay Atabey, Diabetik Ayakta Yanık. Klinik Endokrinoloji Kitabı. Editör : Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Yayınları, Cilt :2, Sayı :2, 1998

   Atay Atabey, Ali Barutçu. Yaşlı Yüzün Yenilenmesi (Rejuvenasyon).Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Kitabı, Editör: Onur Çelik, Sayfa: 1050-80,Turgut Yayıncılık, İstanbul, 2002

   Atay Atabey, Volkan Tayfur. Deri Yaraları (Tercüme). Temel Cerrahi Bilimler Kitabı. Editör :Cem Terzi, Sayfa : 394-400, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir, 2002.

   Atay Atabey, Diyabetik Ayak Yarası Tedavisi. Diyabetik Hastada Dermatolojik Problemler ve Diyabetik Ayak Sorunları bölümü içinde. Diabetes Mellitus 2006, Editör: Prof.Dr. Şazi İmamoğlu, sayfa:373-375. Deomed Medikal Yayıncılık, İstanbul 2006 (ISBN: 975-8882-20-1)

   Uluslararası dergilerde basılmış makaleler

   Barutçu A, Atabey A, Güneş AH
A case with severe rhinophyma (gigantic rhinophyma)
European Journal of Plastic Surgery, 13:86-8, 1990

   Atabey A, Barutçu A
Wound healing on the expanded rabbit skin
Plastic Surgery, U.T.Hinderer (ed.), Excerpta Medica- International Congress Series 936, Elsevier Science Publisher B.V., Vol II:175-6, 1992

   Atabey A, Barutçu A, Canda T, Özaksoy D
A case of infantile digital fibromatosis with associated thoracic abnormalities
European Journal of Plastic Surgery, 16:239-41, 1993

   Atabey A
A new surgical instrument: Non-sticking skin hook
Plastic and Reconstructive Surgery, 94:552-4, 1994

   Atabey A, Barutçu A
Some useful techniques for avoiding complications of tissue expansion (Editöre mektup)
Plastic and Reconstructive Surgery, 94:897-9, 1994

   Atabey A, Karademir S, Atabey N, Barutçu A
The effects of He-Ne laser on wound healing in rabbits and on human skin fibroblast
European Journal of Plastic Surgery, 18:99-102, 1995

   Karaca C, Barutçu A, Atabey A, Özaksoy D, Menderes A
Treatment of temporomandibular joint ankylosis with inverted T-shaped silicone implants
European Journal of Plastic Surgery, 19:112-3, 1996

   Atabey A, Im MJ, Akgür FM, Vander Kolk CA, Manson P
The effect of cobalt chloride on skin flap survival.
British Journal of Plastic Surgery, 49:321-4, 1996

   Top H, Atabey A, Barutçu A
Rigid plate versus wire fixation for zygoma fracture (Editöre Mektup)
Plastic and Reconstructive Surgery, 98:1117-8, 1996

   Atabey A, Barutçu A
Skin test for silicone implants (Editöre mektup)
Plastic and Reconstructive Surgery, 98:1316-7, 1996

   Mağden O, İçke Ç, Arman C, Atabey A
An anatomical study of the inferior cubital artery
European Journal of Plastic Surgery, 20:24-6, 1997

   Atabey A, Vayvada H, Menderes A, Kirişoğlu Ü, Barutçu A
Combined reverse temporalis muscle flap and pericranial flap for reconstruction of anterior cranial base defects
Annals of Plastic Surgery, 39:190-2, 1997

   Barutçu A, Karademir S, Atabey A
A new posteriorly based chondrocutaneous flap for the repair of the middle third marginal auricular defects
European Journal of Plastic Surgery, 21:95-97, 1998

   Atabey A, Gezer S, Vayvada H, Kırkalı G, Menderes A, Karaca C, Barutçu A
Ischemia / reperfusion injury in flow- through venous flaps
Annals of Plastic Surgery, 40:612-6, 1998

   Akgüner M, Karaca C, Atabey A, Menderes A, Top H
Surgical treatment for ischial pressure sores with gracilis myocutaneous flap
Journal of Wound Care 7(6): 276-8, 1998

   Akgüner M, Atabey A, Top H
A case of self-inflicted intraorbital injury: Wooden foreign body introduced into the ethmoidal sinus
Annals of Plastic Surgery 41:422-4, 1998

   Karataş Ö, Atabey A, Demirdöver C, Barutçu A.
Delayed prefabricated arterial venous flaps: An experimental study in rabbits.
Annals of Plastic Surgery 44:44-52, 2000

   Atabey A, McCarthy E, Manson P, Vander Kolk CA
Prefabrication of combined composite (chimeric) flaps in rats.
Annals of Plastic Surgery
45:581-7; discussion 587-8, 2000

   Mofid MM, Inoue N, Atabey A, Marti G, Chao EY, Manson PN, Vander Kolk CA.
Callus stimulation in distraction osteogenesis.
Plastic and Reconstructive Surgery 109:1621-9, 2002

   Tayfur V, Menderes A, Edizer M, Mağden O, Atabey A
Superior ulnar collateral artery or superficial ulnar artery : Does it make a difference ? (Editöre Mektup)Plastic and Reconstructive Surgery 110 :1187, 2002

   Edizer M, Mağden O, Tayfur V, Kiray A, Ergür İ, Atabey A.
Arterial Anatomy of The Lower Lip; A Cadaveric Study
Plastic and Reconstructive Surgery 111:2176-81, 2003

   Atabey A, Galdino G, El-Shahat A, Ramirez OM
The effects of tumescent solutions containing lidocaine and epinephrine on skin flap survival in rats
Annals of Plastic Surgery 53:70-2, 2004

   Magden O, Edizer M, Atabey A, Tayfur V, Ergür İ
Cadaveric study of the arterial anatomy of the upper Lip
Plastic and Reconstructive Surgery 114:355-9, 2004

   Magden O, Edizer M, Atabey A, Tayfur V, Ergür İ
Anatomic study of the vasculature of the submental artery flap
Plastic and Reconstructive Surgery 114:1719-23, 2004

   Arman C, Ergür I, Atabey A, Güvencer M, Kiray A, Korman E, Tetik S.
The thickness and the lengths of the anterior wall of adult maxilla of the West Anatolian Turkish people.
Surg Radiol Anat. 2006 Dec;28(6):553-8. Epub 2006 Oct 24.

   Vayvada H, Menderes A, Yılmaz M, Mola F, Kızılkaya A, Atabey A
Management of close-range, high-energy shotgun and rifle wounds to the face
Journal of Craniofacial Surgery 16:794-804, 2005

   Akinci B, Yesil S, Atabey A, Ilgezdi S.
Hydroxyurea associated leg ulcer succesfully treated with hyperbaric oxygen in a diabetic patient.
Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2007 Feb;115(2):143-5.

   Yilmaz M, Vayvada H, Menderes A, Mola F, Atabey A.
Dorsal nasal augmentation with rib cartilage graft: long-term results and patient satisfaction.
J Craniofac Surg. 2007 Nov;18(6):1457-62.

   Yilmaz M, Vayvada H, Aydin E, Menderes A, Atabey A.
Repair of fractures of the orbital floor with porous polyethylene implants.
Br J Oral Maxillofac Surg. 2007 Dec;45(8):640-4. Epub 2007 Aug 6.

   Ulusal dergilerde basılmış makaleler

   İNGİLİZCE

   Mıdoğlu H, Barutçu A, Karademir S, Atabey A
Primary lympedema precox of the penis and its surgical treatment: A case report
The Turkish Journal of Pediatrics, 34:259-63, 1992 (SCI kapsamında)

   Atabey A, Barutçu A
Contraction of open and grafted wounds on expanded rabbit skin and effects of skin

   grafts taken from expanded skin on wound contraction Turkish Journal of Medical

   Sciences, 16:747-53, 1992

   Atabey A, Barutçu A
Case report of nine patients with rare craniofacial clefts
Annals of Medical Sciences, 1:119-32, 1992

   Atabey A
A new surgical instrument: Non-sticking skin hook
Plastic and Reconstructive Surgery, 94:552-4, 1994

   Atabey A, Barutçu A
Some useful techniques for avoiding complications of tissue expansion (Editöre mektup)
Plastic and Reconstructive Surgery, 94:897-9, 1994

   Atabey A, Karademir S, Atabey N, Barutçu A
The effects of He-Ne laser on wound healing in rabbits and on human skin fibroblast
European Journal of Plastic Surgery, 18:99-102, 1995

   Karaca C, Barutçu A, Atabey A, Özaksoy D, Menderes A
Treatment of temporomandibular joint ankylosis with inverted T-shaped silicone implants
European Journal of Plastic Surgery, 19:112-3, 1996

   Atabey A, Im MJ, Akgür FM, Vander Kolk CA, Manson P
The effect of cobalt chloride on skin flap survival.
British Journal of Plastic Surgery, 49:321-4, 1996

   Top H, Atabey A, Barutçu A
Rigid plate versus wire fixation for zygoma fracture (Editöre Mektup)
Plastic and Reconstructive Surgery, 98:1117-8, 1996

   Atabey A, Barutçu A
Skin test for silicone implants (Editöre mektup)
Plastic and Reconstructive Surgery, 98:1316-7, 1996

   Mağden O, İçke Ç, Arman C, Atabey A
An anatomical study of the inferior cubital artery
European Journal of Plastic Surgery, 20:24-6, 1997

   Atabey A, Vayvada H, Menderes A, Kirişoğlu Ü, Barutçu A
Combined reverse temporalis muscle flap and pericranial flap for reconstruction of anterior cranial base defects
Annals of Plastic Surgery, 39:190-2, 1997

   Barutçu A, Karademir S, Atabey A
A new posteriorly based chondrocutaneous flap for the repair of the middle third marginal auricular defects
European Journal of Plastic Surgery, 21:95-97, 1998

   Atabey A, Gezer S, Vayvada H, Kırkalı G, Menderes A, Karaca C, Barutçu A
Ischemia / reperfusion injury in flow- through venous flaps
Annals of Plastic Surgery, 40:612-6, 1998

   Akgüner M, Karaca C, Atabey A, Menderes A, Top H
Surgical treatment for ischial pressure sores with gracilis myocutaneous flap
Journal of Wound Care 7(6): 276-8, 1998

   Akgüner M, Atabey A, Top H
A case of self-inflicted intraorbital injury: Wooden foreign body introduced into the ethmoidal sinus
Annals of Plastic Surgery 41:422-4, 1998

   Karataş Ö, Atabey A, Demirdöver C, Barutçu A.
Delayed prefabricated arterial venous flaps: An experimental study in rabbits.
Annals of Plastic Surgery 44:44-52, 2000

   Atabey A, McCarthy E, Manson P, Vander Kolk CA
Prefabrication of combined composite (chimeric) flaps in rats.
Annals of Plastic Surgery
45:581-7; discussion 587-8, 2000

   Mofid MM, Inoue N, Atabey A, Marti G, Chao EY, Manson PN, Vander Kolk CA.
Callus stimulation in distraction osteogenesis.
Plastic and Reconstructive Surgery 109:1621-9, 2002

   Tayfur V, Menderes A, Edizer M, Mağden O, Atabey A
Superior ulnar collateral artery or superficial ulnar artery : Does it make a difference ? (Editöre Mektup)
Plastic and Reconstructive Surgery 110 :1187, 2002

   Edizer M, Mağden O, Tayfur V, Kiray A, Ergür İ, Atabey A.
Arterial Anatomy of The Lower Lip; A Cadaveric Study
Plastic and Reconstructive Surgery 111:2176-81, 2003

   Atabey A, Galdino G, El-Shahat A, Ramirez OM
The effects of tumescent solutions containing lidocaine and epinephrine on skin flap survival in rats
Annals of Plastic Surgery 53:70-2, 2004

   Magden O, Edizer M, Atabey A, Tayfur V, Ergür İ
Cadaveric study of the arterial anatomy of the upper Lip
Plastic and Reconstructive Surgery 114:355-9, 2004

   Magden O, Edizer M, Atabey A, Tayfur V, Ergür İ
Anatomic study of the vasculature of the submental artery flap
Plastic and Reconstructive Surgery 114:1719-23, 2004

   Arman C, Ergür I, Atabey A, Güvencer M, Kiray A, Korman E, Tetik S.
The thickness and the lengths of the anterior wall of adult maxilla of the West Anatolian Turkish people.
Surg Radiol Anat. 2006 Dec;28(6):553-8. Epub 2006 Oct 24.

   Vayvada H, Menderes A, Yılmaz M, Mola F, Kızılkaya A, Atabey A
Management of close-range, high-energy shotgun and rifle wounds to the face
Journal of Craniofacial Surgery 16:794-804, 2005

   Akinci B, Yesil S, Atabey A, Ilgezdi S.
Hydroxyurea associated leg ulcer succesfully treated with hyperbaric oxygen in a diabetic patient.
Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2007 Feb;115(2):143-5.

   Yilmaz M, Vayvada H, Menderes A, Mola F, Atabey A.
Dorsal nasal augmentation with rib cartilage graft: long-term results and patient satisfaction.
J Craniofac Surg. 2007 Nov;18(6):1457-62.

   Yilmaz M, Vayvada H, Aydin E, Menderes A, Atabey A.
Repair of fractures of the orbital floor with porous polyethylene implants.
Br J Oral Maxillofac Surg. 2007 Dec;45(8):640-4. Epub 2007 Aug 6.Ulusal dergilerde basılmış makaleler

İNGİLİZCE

1. Mıdoğlu H, Barutçu A, Karademir S, Atabey A
Primary lympedema precox of the penis and its surgical treatment: A case report
The Turkish Journal of Pediatrics, 34:259-63, 1992 (SCI kapsamında)2. Atabey A, Barutçu A
Contraction of open and grafted wounds on expanded rabbit skin and effects of skin grafts taken from expanded skin on wound contraction
Turkish Journal of Medical Sciences, 16:747-53, 1992

3. Atabey A, Barutçu A
Case report of nine patients with rare craniofacial clefts
Annals of Medical Sciences, 1:119-32, 1992

4. Atabey A, Barutçu A
A case of Goldenhar s syndrome
Marmara Medical Journal, 5(2):67-70, 1992

5. Barutçu A, Karaca C, Atabey A
Facial cleft and maxillary duplication
Marmara Medical Journal, 7(1):40-7, 1994

TÜRKÇE

1. Barutçu A, Atabey A, Atabey (Öztürk) N, Gökoğlu M
Povidon-Iyot (Povidone-iodine) solüsyonunun yanık yarası sağaltımındaki etkisinin in vivo ve in vitro olarak karşılaştırılması
İnfeksiyon Dergisi, 1(2-3):179-84, 1987

2. Atabey N, Gökoğlu M, Atabey A
Tümör nekroz faktörü (Derleme)
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3:458-64, 1989

3. Barutçu A, Mıdoğlu H, Atabey A, Karademir S, Çoruh A
Çocuklarda görülen damarsal deri lezyonları
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(1-2):149-58, 1989

4. Barutçu A, Mıdoğlu H, Atabey A, Karademir S
Temporal bölge flepleri
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12 (3-4):401-14, 1990

5. Barutçu, Atabey A, Mıdoğlu H, Harmancıoğlu Ö
Meme karsinomalarında mastektomi sonrası implant ve doku genişleticiler ile meme rekonstrüksiyonu
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(2):6-11, 1992

6. Karaca C, Atabey A, Barutçu A, Yılmaz M, Mıdoğlu H
Yüz kemik kırıkları osteosentezinde miniplak uygulaması (Klinik Çalışma)
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(3):24-8, 1992

7. Karaca C, Barutçu A, Atabey A, Yılmaz M
Solvent dehidrate dura (Tutoplast) ile üretra fistülü onarımı
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(2):54-8, 1993

8. Karaca C, Vayvada H, Yılmaz M, Atabey A, Karataş Ö
Çocuk yüz kemik kırıkları tedavisinde mini ve mikro plak uygulaması
Pediatrik Cerrahi Dergisi, 7:78-81, 1993

9. Karaca C, Vayvada H, Atabey A, Yılmaz M, Akgüner M
Mandibula Osteosarkomu (Olgu Sunumu)
Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 2(1):72-5, 1994

10. Karaca C, Akgüner M, Yılmaz M, Atabey A, Vayvada H
Mandibula prognatisi tedavisinde sagittal split ramus osteotomisi sonuçlarımız
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(2): 69-76, 1994

11. Atabey A, Barutçu A, Karaca C, Karataş Ö
Topuk defektlerinin onarımında ters tüp şeklinde geciktirilmiş distal bazlı fasyakütan flep uygulaması
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(2):77-83, 1994

12. Tezel A, Altungöz O, Atabey A, Özer E, Özen E, Sakızlı M
Habis melanom ve melanositik nevüslerde sitogenetik çalışmalar
Türk Onkoloji Dergisi, 12(4):57-60, 1997

13. Yılmaz M, Vayvada H, Karataş Ö, Atabey A, Barutçu A.
Transvers rektus abdominis kas deri flebi ile meme rekonstrüksiyonu
Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 6(3), 152-60, 1998.

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Copyright © 2012 | Özel Tınaztepe Hastanesi | Powered by Mini Bilişim