Giriş Yapın

Giriş

 
    
Şifremi Unuttum? Kullanıcı   |   Register
Kaydolun

Uzm.Dr.Dilşen Albayrak
LABORATUVAR
 

  KURSLAR, KONFERANSLAR, BİLİMSEL YAYINLAR, BİLDİRİLER VE POSTERLER LİSTESİ 

 Üye olduğu dernekler:  

Ege Patoloji Derneği

İzmir Meme Hastalıkları Derneği

 Türkiye Sitopatoloji Derneği

 İzmir Tabip Odası

 Uzmanlık Tezi:

   Düşük Grade'li ( Benign ) Fillodes Tümörlerde Tümör Boyutu ile Histolojik Parametrelerin İlişkisi

   YAYINLAR:

   Pankreas Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisi, 79 Olgudaki Sonuçlarımız ( İzmir SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, Vol.10 No.2,2000 )

   Paratestiküler Yerleşimli Fibröz Pseudotümör ( 6 olgu )( İzmir SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, Vol.12 No.1, 2002 )Endometrioid Tubal Karsinom Olgusu

   ( İzmir SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, Vol.12 No.1, 2002 )Ameloblastoma ( 2 Olgu )( İzmir SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, Cilt:13 Sayı: 1/2003 )

   Kronik Hepatitlerde Demir Birikiminin Histolojik Aktivite İndeksi ( Knodell ) İle Karşılaştırılması( İzmir SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, Cilt:10 Sayı: 2/2004 ) 

  KONGRE-SEMPOZYUM POSTER-SÖZEL BİLDİRİLER:

    XIV. Ulusal Patoloji Kongresi ( Nisan-1999 , Kuşadası )   Poster Sunumu: Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biopsileri ( İİAB ) ' nin Duyarlılığını Etkileyen Faktörler Nelerdir ?

   Meme Kanserleri Sempozyumu ( Nisan-2000, İzmir )   Sözel Bildiri: Solid Meme Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisi ( İİAB ) Sonuçlarımız

   XV. Ulusal Patoloji Sempozyumu ( Mayıs-2000, Belek )   Poster Sunumu: Testiküler Koryokarsinom-Olgu Sunumu

   Congress of  The World Society for Breast Health and 6. National Congress of The Turkish Senologic Society ( September-2001, Istanbul )   Poster Presentation: Fine Needle Aspiration Biopsy of The Breast ( Results of 12 year Experiance of 6300 Aspirations )

   The Breast Journal ( September-2001 )   Poster Presentation: Fine Needle Aspiration Biopsy of The Breast ( Results of 12 year Experiance of 6300 Aspirations )

   XV. Ulusal Patoloji Kongresi ( Uluslararası Katılımlı ) ( 2001-Adana )   Poster Sunumu: Endometrioid Tubal Karsinom-Olgu Sunumu

   XV. Ulusal Patoloji Kongresi ( Uluslararası Katılımlı ) ( 2001-Adana )   Poster Sunumu: Paratestiküler Yerleşimli Fibröz Pseudotümör )( 6 Olgu )

   The Pediatric Thorax - An Interdisciplinary Symposium ( April-2002, Çeşme )   Poster Presentation: Pulmonary Cystic Lymphangiectasia/Lymphangioma

   XVI. Ulusal Patoloji Sempozyumu - Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri ( Ekim-2002, Pamukkale )   Poster Sunumu: Fibrohistiositik Tümörlerin Tanısında İnce İğne Biopsisinin Yeri

   XVI. Ulusal Patoloji Sempozyumu - Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri ( Ekim-2002, Pamukkale )   Poster Sunumu: Maksiller Osteoblastoma

    XVI. Ulusal Patoloji Kongresi ( Mayıs-2003, Konya )   Poster Sunumu: Büllöz, Polipoid Sistite Bağlı Yangısal Pseudotümör Olgusu

 KURSLAR

   Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biopsisi Kursu

   Prostat İğne Biopsilerine Yaklaşım

   Meme Sitopatoloji Kursu

   Yumuşak doku tümörlerinde ayırıcı tanıda sorun yaratan lezyonlar 

   Lenf nodülünde ayırıcı tanı güçlüğü yaratan lezyonlar

   Thin-Prep Morphology Training Course ( December-2011, Crawley/ United Kingdom )   

 

Sağlık Köşesi
Basında
Basında
Hasta Hakları Bildirgesi
Hasta Hakları Bildirgesi
Hasta Hakları
Hasta Hakları
E-Bebek
E-Bebek
Hasta Sorumlulukları
Hasta Sorumlulukları
Hekim Hakları
Hekim Hakları
Ziyaret Politikası
Ziyaret Politikası
Bilgilendirme Rehberi
Bilgilendirme Rehberi
Copyright © 2013 | Özel Tınaztepe Hastanesi | Powered by Mini Bilişim