Giriş Yapın

Giriş

 
    
Şifremi Unuttum? Kullanıcı   |   Register
Kaydolun

Op.Dr.Murat Ertürk
KALP DAMAR CERRAHİ
 

KURSLAR, KONFERANSLAR, BİLİMSEL YAYINLAR, BİLDİRİLER VE POSTERLER LİSTESİ

PROFESYONEL ÜYELİKLER:

   Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği

   Türk Kardioloji Derneği

   Damar Cerrahisi Derneği

   Pediatrik Kardioloji Derneği

 

KATILDIĞI KONGRELER VE SEMPOZYUMLAR:

   16-17 Nisan 1992, I. Ulusal AIDS Sempozyumu, İzmir.

   1993, İş Hekimliği Kursu Sonrası İşyeri Hekimliği Sertifikası, Aydın.

   20-23 Nisan 1996, VIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, İzmir.

   16-20 Ekim 1996, XII. Ulusal Kardioloji Kongresi, Belek, Antalya.

   29 Ekim-1 Kasım 1996, IV. Ulusal Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahis Kongresi, Marmaris.

   9-10 Aralık 1996, İkinci Mezuniyet Sonrası Eğitim Sempozyumu, İzmir.

   27-28 Kasım 1997, Üçüncü Mezuniyet Sonrası Eğitim Sempozyumu, İzmir.

   October 10-12, 1997, IXth Annual Turkish-German Joint Symposium on Cardiovascular Surgery and Cardiology, Dresden, Germany.

   29 Eylül-3 Ekim 1997 XIII. Ulusal Kardioloji Kongresi, İzmir.

   February 3rd, 1998 ProCol(Bioprosthesis Seminar, Cardiac, Vascular, Dialysis Access Surgery, İzmir

   10-13 Ekim 1998, XIV. Ulusal Kardioloji Kongresi, Belek, Antalya.

   21-24 Ekim 1998, V. Ulusal Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahis Kongresi, Antalya.

   17-18 Aralık 1998 Dördüncü Mezuniyet Sonrası Eğitim Sempozyumu, İzmir.

   27-30 Eylül 2000   II. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Diyarbakır.

   29 Mart 2002 Klinik Nutrisyon Temel Eğitim Kursu, Kocaeli.

   September 26-29, 2004 XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, in the workshop internal and external laser treatment for varicose veins April 2005, İZMİR

   01-05 Kasım 2006 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Kongresi, Antalya.

 

 

   YAYIN LİSTESİ

 

YURT DIŞI DERGİLERDE YAYINLANANLAR:

 

   1-Ö Oto, E Hazan, E Silistreli, M Ertürk, H Çatalyürek, Ü Açıkel. Lung-volume Reduction in Parallel with Coronary Heart Surgery: a Case Report. The Journal of International Medical Research October-November 1998; 26: 266-9

   2-Ö Oto, E Silistreli, M Ertürk, F Maltepe. Thoracoscopic guided minimally invasive sugery for giant hydatic cyst: Letter to the editor. European Journal of Cardio-thoracic Surgery 16 (1999) 1-2

   3-K Özışık, M Ertürk. Management of military vascular injuries. The journal of Cardiovascular Surgery 2001; 42: 799-803

 

YURT İÇİ DERGİLERDE YAYINLANANLAR:

 

   4-Eyüp HAZAN, Baran UĞURLU, Murat ERTÜRK, Özalp KARABAY, Öztekin OTO. Popliteal Arterin akut trombolitik oklüzyonlarında trombolitik tedavi: 3 olgu sunumu. Ege Tıp Dergisi 1997; 36(1-2): 79-82

   5-Murat ERTÜRK, Nejat SARIOSMANOĞLU, Eyüp HAZAN, Oğuz DİCLE, Ünal AÇIKEL,Öztekin OTO. Akut arteriel tıkanıklık tedavisinde trombolitik tedavi sonrası periferik arteriel by-pass.  Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi  Ocak 1998; 6: 41-44

   6-Öztekin OTO, Murat ERTÜRK, Ünal AÇIKEL, Eyüp HAZAN, Erdem SİLİSTRELİ, Nilgün ÖZELSANCAK. Kardiopulmoner by-pass sırasında frenik sinir korunması. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi  Mart 1998; 6: 130-3

 

   7-Murat ERTÜRK, Ünal AÇIKEL, Erdem SİLİSTRELİ, Eyüp HAZAN, Öztekin OTO. Koroner Arter By-pass (CABG) Ameliyatı sonrası görülen  Hipertansiyon’un Kontrolünde Isradipine ve Sodium Nitroprusside Etkinliğinin Karşılaştırılması. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi  Mart 1998; 6: 190-7

   8-Öztekin OTO, Ünal AÇIKEL, Eyüp HAZAN, Hüdai ÇATALYÜREK, Nejat SARIOSMANOĞLU, Erdem SİLİSTRELİ, Fikret MALTEPE, Hasan HEPAĞUŞLAR, Adnan AKÇORAL, Aydanur KARGI, Kıvanç METİN, Özalp KARABAY, Murat ERTÜRK, Hüseyin OKUTAN, Akın TURAN. Çocukluk çağında kalp ve akciğer transplantasyonu: Ülkemizde ilk uygulama. Türk Kardioloji Derneği Arşivi Ekim 1998; 26: 446-48

   9-Ö Oto, E Hazan, Ü Açıkel, M Ertürk, E Silistreli, H Kazaz Rawitch operasyonu deneyimlerimiz Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi Mayıs 1998; 6: 357-361.

   10-Ö Oto, E Hazan, M Ertürk, N Sarıosmanoğlu, B Uğurlu, Ü Açıkel, H Çatalyürek. Pediatrik Kalp cerrahisinde sternum açık bırakma deneyimlerimiz. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi Mayıs 1998; 6: 279-283.

   11- Ö Oto, M Ertürk, H Çatalyürek, N Sarıosmanoğlu, M Türe.  PTFE greft ile superior vena cava(SVC) sendromu tedavisi. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 6’da basılmak üzere kabul edilmiştir. 

   12- O Peker, K Özışık, M Ertürk. İnfektif Endokarditlerde Cerrahi Endikasyonlar. Bursa Tıp Bil Derg,4, 2000; 1-2: 59-61.

   13- M Ertürk, K Özışık. Pulmoner Embolide Tanı ve Tedavi Yöntemleri. Dicle Tıp Dergisi 2000 C:27 S:3-4: 53-65.

   14- K Özışık, M Ertürk, R Oktay Peker, B Kerimoğlu, S Köse. Ateşli Silahlarla Oluşan Damar Yaralanmalarında Cerrahi Yaklaşım. Damar Cerrahisi Dergisi 2000/1; 23-27

   15- B Kerimoğlu, K Özışık, M Ertürk, A Koşar, S Köse. Tietze Sendromunda Cerrahi Tedavinin Yeri. Solunum Hastalıkları dergisi,12,  2001; 12: 222-224.

   16- K Özışık, M Ertürk, S Köse, B Kerimoğlu, R Oktay Peker. Ateşli Silhlarla Olan Diafragma Yaralanmalarında Torakoabdominal İnsizyonun Yeri. T. Klinikleri Kalp-Damar Cerrahisi, 21, 2001, 2: 11-14.

   17- B Kerimoğlu, S Köse, K Özışık, , A Koşar, M Ertürk. Yüksek Hızlı Ateşli Silahlarla Oluşan Toraks Yaralanmaları. T Klin Tıp Bilimleri 2001, 21: 249-252.

   18- M Ertürk, K Özışık, R Oktay Peker, M Emir, B Kerimoğlu. Raynoud Hastalığında ve Hiperhidroziste Cerrahi Yaklaşım. T Klin Kalp-Damar Cerrahisi,2,  2001, 2: 145-148.

   19-B Kerimoğlu, S Köse, K Özışık, A Koşar, M Ertürk. Pektus Exkavatumda Geniş Metalik Substernal Bar Kullanımının iyileşmeye etkisi Solunum Hastalıkları Dergisi, 13, 2002 C:13 S:1

 

ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN  BİLDİRİLER:

 

   1-Ertürk M,Açıkel Ü, Çatalyürek H, Sarıosmanoğlu N, Silistreli E, Oto Ö. Comparison of the antihypertansive effects of Isradipine and Na-Nitroprusside on early elevated blood pressure levels in CABG patients. IXth Annual Turkish-German Joint Symposium on Cardiovascular Surgery and Cardiology 10-12. th October 1997. Dresden, Germany.

   2-Ö Oto, H. Çatalyürek, M Ertürk, E Silistreli, Ü Açıkel, E Hazan, N Sarıosmanoğlu. Eficacity of Surgical Latex Gloves on Prevention of Diaphragma Paralysis in Cardiopulmonary By-pass. Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery 11th Annual Meeting October 1998. Montpellier, France.

   3-Metin K., Celik M., Ertürk M., Oto O. Fast-track anesthesia in cardiac surgery for non-complex congenital malformations. Heart Surgery Forum Vol.7, Suppl 2, 2004.XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery,Bodrum. September 26-29, 2004

   4- Metin K., Celik M., Ertürk M., Oto O. Lower half mini sternotomy for open heart surgery: Experience from various operations Heart Surgery Forum Vol.7, Suppl 2, 2004. XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, Bodrum. September 26-29, 2004

   5- Ertürk M., Metin K., Celik M., Oto O. Comparison of bridging technique with conventional technique for greater saphenous vein harvesting in coronary artery by-pass grafting operation. Heart Surgery Forum Vol.7, Suppl 2, 2004.XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, September, Bodrum. 26-29, 2004

   6- Metin K., Celik M., Karaçelik M, Ertürk M., Tekin U., Ozdamar M., Oto O. CABG in women: Operative and postoperative differences between two genders. Heart Surgery Forum Vol.7, Suppl 2, 2004.XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, September, Bodrum. 26-29, 2004

   7- Ertürk M., Ozışık K., Peker O., Surgical approach in reynoud’s disease and hyperhidrosis. Heart Surgery Forum Vol.7, Suppl 2, 2004.XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, September, Bodrum. 26-29, 2004

 

ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER:

 

   8-Oto Ö, Ertürk M, Silistreli E, Hazan E, Açıkel Ü. Cardiopulmonary By-pass(CPB) Sırasında Frenik Sinir Korunması İçin Cerrahi Eldiven Kullanımının Etkinliği. 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 20-24 Ekim 1998. Belek, Antalya.

   9-Oto Ö, Açıkel Ü, Hazan E, Silistreli E, Çatalyürek H, Sarıosmanoğlu N, Kazaz H, Karabay Ö, Ertürk M, Okutan H, Turan A, Güven H, Tunçok Y. Çocukta Kalp, Akciğer Transplantasyonu Sonrasında Karşılaştığımız Siklosporin Doz/Düzey Ayarlama Güçlükleri. 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 20-24 Ekim 1998. Belek, Antalya.

   10-Oto Ö, Açıkel Ü, Hazan E, Çatalyürek H, Sarıosmanoğlu N, Silistreli E, Maltepe F, Hepağuşlar H, Akçoral A, Kargı A, Metin K, Karabay Ö, Ertürk M, Okutan H, Turan A. Çocukluk Çağında Kalp ve Akciğer Transplantasyonu(Olgu Sunumu). 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 20-24 Ekim 1998. Belek, Antalya.

   11-Ertürk M, Açıkel Ü, Silistreli E, Çatalyürek H, Hazan E, Oto Ö. Koroner Arter By-pass (CABG) Ameliyatı sonrası görülen  Hipertansiyon’un Kontrolünde Isradipine ve Sodium Nitroprusside Etkinliğinin Karşılaştırılması. 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 20-24 Ekim 1998. Belek, Antalya.

   12-Oto Ö, Açıkel Ü, Hazan E, Silistreli E, Ertürk M, Akkoçlu A, Uçan ES, Çımrın A, Kargı A. Akciğer Kanserindeki Cerrahi Deneyimlerimiz. 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 20-24 Ekim 1998. Belek, Antalya.

   13-Ö Oto, Ü Açıkel, E Hazan, E Silistreli, H Çatalyürek, N Sarıosmanoğlu, H Kazaz, Ö Karabay, M Ertürk, H Okutan, A Turan, H Güven, Y Tunçok. Çocukta Kalp, Akciğer Transplantasyonu Sonrasında Karşılaştığımız Siklosporin Doz/Düzey Ayarlama Güçlükleri. XIV. Ulusal Kardioloji Kongresi. 10-13 Ekim 1998. Belek, Antalya.

   14-Ö Oto, Ü Açıkel, E Hazan, HÇatalyürek, N Sarıosmanoğlu, E Silistreli, F Maltepe, H Hepağuşlar, A Akçoral, A Kargı, K Metin, Ö Karabay, M Ertürk, H Okutan, A Turan. Çocukluk Çağında Kalp ve Akciğer Transplantasyonu(Olgu Sunumu).  XIV. Ulusal Kardioloji Kongresi. 15-13 Ekim 1998. Belek, Antalya.

   15-M Ertürk,  K Özışık, R O Peker. Reynoud Hastalığında ve Hiperhidrozda Cerrahi yaklaşım. VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 195, 21-25 Ekim 2000, Antalya.

   16- K Özışık, M Ertürk, R O Peker. Ateşli Silahlarla Oluşan Damar Yaralanmalarında Cerrahi Yaklaşım. VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 100, 21-25 Ekim 2000, Antalya.

   17- Ertürk M, Kabakçı B, Metin K, Çelik M, Oto Ö, “Koroner arter by-pas cerrahisinde safen venin çıkarılmasında açık teknik ve köprü tekniğinin karşılaştırılması,” VIII. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongres. GKDC Derg. Suppl, S20, Nevşehir, 2004.

   18-Metin K, Çelik M, Ertürk M, Akçoral A, Oto Ö, “Non-kompleks konjenital kardiyak cerrahide fast–track anestezi,” VIII. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi. GKDC Derg. Suppl, EP6-05, Nevşehir, 2004.

   19-Narin C, Reyhanoğlu H, Kesici M, Ertürk M, Durmaz İ. Koroner reoperasyonlarda, atan kalpte, minimal invazif, extraanatomik bypas cerrahisi, XXI. Ulusal Kardioloji Kongresi. 26-29 Kasım 2005, Antalya, Türkiye.

   20- Ertürk M., Reyhanoğlu H., Narin C., Kesici M., Durmaz İ. İntramiyokardial ön inen arter ve myokardial bridge’de deneyimlerimiz. IX. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi  EP03-09, GKDC Derg. Suppl, 01-05 Kasım 2006, Belek-Antalya, Türkiye.

   21- Reyhanoğlu H. Ertürk M., Kesici M., Narin C., Durmaz İ. Dar Aortik Annulus Olgularında Root Genişletilmesi: Nicks-Nunez Prosedürü. IX. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi  PP04-08, GKDC Derg. Suppl, 01-05 Kasım 2006, Belek-Antalya, Türkiye.

   22-, Reyhanoğlu H., Kesici M., Ertürk M., Narin C., Durmaz İ. Osteogenesis İmperfekta Olgusunda Koroner Bypass Cerrahisi. IX. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi  PP06-44, GKDC Derg. Suppl, 01-05 Kasım 2006, Belek-Antalya, Türkiye.         

 

Sağlık Köşesi
Basında
Basında
Hasta Hakları Bildirgesi
Hasta Hakları Bildirgesi
Hasta Hakları
Hasta Hakları
E-Bebek
E-Bebek
Hasta Sorumlulukları
Hasta Sorumlulukları
Hekim Hakları
Hekim Hakları
Ziyaret Politikası
Ziyaret Politikası
Bilgilendirme Rehberi
Bilgilendirme Rehberi
Copyright © 2013 | Özel Tınaztepe Hastanesi | Powered by Mini Bilişim