Giriş Yapın

Giriş

 
    
Şifremi Unuttum? Kullanıcı   |   Register
Kaydolun

Op.Dr. Özgür Sunay
PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ
 

Katıldığı Kurslar 

 

1-     Istanbul International Rhinoplasty Course Haziran 2011

2-     Pigmente ve Vasküler Lezyonların Lazer ile Tedavisi uygulamalı Kursu, 32. Ulusal TPRECD Kongresi 15 Eylül 2010, Trabzon

3-     Endoskopik Fonksiyonel Nazal Cerrahi uygulamalı Kursu, 32. Ulusal TPRECD Kongresi 15 Eylül 2010, Trabzon

4-     1. Hayvan Deneyleri Kursu Ekim  2009 İzmir

5-     2.  Rinoplasti Kursu Nisan 2009 Ankara

6-     3. Temel El Cerrahisi Kursu Kasım 2009 Ankara

7-     Kraniyomaksillofasiyel Fiksasyon Kursu Kasım 2009 İzmir

8-     Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği 5. Temel Mikrocerrahi Kursu 10-14 Kasım 2009, İzmir

9-     1. Makromasti ve Meme Kanseri Kursu  Kasım 2004 İzmir   

 

Observership 


·         Mart-Haziran 2010 Yale Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Dep.

                                                                                                             New Haven/ABD    

Ödüller ve Burslar 

 

1-     Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Bursu, 2008 “Adipoz Kökenli Kök Hücre Yardımlı Distraksiyon Osteogenez,: tavşanlarda deneysel çalışma” 40.000 TL.

2-     Türk Plastik Rek. ve Estetik Cerrahi Derneği Board Yeterliliği , 2009

3-     2.lik Ödülü, Asistan Yarışması ’ Deneysel Çalışma Kategorisi. Türk Plastik Rek. ve Estetik Cerrahi Derneği. “Adipoz Kökenli Kök Hücre Yardımlı Distraksiyon Osteogenez,: tavşanlarda deneysel çalışma” Eylül 18, 2010, Trabzon.

4-     1.lik Ödülü; 2. Ulusal Hücresel Terapi ve Rejeneratif Tıp Kongresi “Kemik defektlerinde Mezenkimal kök hücrelerin tedavi edici potansiyeli “ Şubat 10-13, 2011 , İzmir.  

 

Yayınlar

  Makaleler 

1-     Sunay O, Menderes A. Self cannibalism of Alzheimer patient on hand fingers. Balkan Medical Journal Balkan Med J 2011; 28: 214-215

2-     Sunay O, Menderes A, Kizilkaya SA. Dev konjenital melanositik nevüsün abdominoplasti flebi ile rekonstrüksiyonu. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(1)260-4

3-     Sunay O, Ilker B, Denek Z, Yilmaz M. Tavşan ekstremitesinde deneysel çalışmalarda kullanılacak pratik bir pansuman yöntemi.Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(6):2025-6

4-     Menderes A, Sunay O, Vayvada H, Yilmaz M. Surgical management of Hidradenitis suppurativa. Int.J.Med.Sci. 2010;7(4):240-247

5-     Sunay O, Aydın E, Ates H, Barutcu A. Temporal miyoplasti ve elektrik uyarılması ile kalıcı fasiyel paralizi onarımı: Olgu sunumu. Journal of Dokuz Eylul University Medical Faculty 2009;23(1):29-35

6-     Yilmaz M, Balik O, Sunay O, Vayvada H. Cinsiyet değiştirici cerrahi sonrası derin ven trombozu: Olgu sunumu.  Journal of Dokuz Eylul University Medical Faculty 2007;21(3):181-183

7-     Sunay O, Kizilkaya A, Mola F, Barutçu A, Kizilkaya E, Gunduz I. Estetik Cerrah’ın hukuki sorumluluğu. Journal of Turkish Plastic Rec. And Aesthetic Surgery Association. 2005;13(1):36-38       

  

Bildiriler 

1- Reconstruction of Total Upper Lip Defect with Reverse Composite Nasolabial Flap: Case Report.   Yilmaz M, Urgu K, Balik O, Sunay O, Karaca C. V. Congress Of The Balkan Association For Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery 2007 Kuşadası. Poster

2- A Rare Muscle Variation At The Axillary Region. Karaca C, Vayvada H, Balik O, Sunay O, Aktas R. V. Congress Of The Balkan Association For Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery 2007 Kuşadası. Poster 
 

3- Treatment Of Marjolin Ulcer. Vayvada H, Sunay O, Aktas R, Urgu K, Karaca C. V. Congress Of The Balkan Association For Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery 2007 Kuşadası. Poster
 

4- The Evaluation Of Long-Term Results Of Mandibular Symphseal Distraction Osteogenesis. Yilmaz M, Ertas E, Vayvada H, Aktas R, Sunay O, Karaca C. V. Congress Of The Balkan Association For Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery 2007 Kuşadası. Poster
 

5- 3D Modelling On Orthognathic Surgery. Yilmaz M, Sunay O, Balik O, Salmanov A, Atabey A V. Congress Of The Balkan Association For Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery 2007 Kuşadası. Poster
 

6- Late Rotation Of Anatomic Prosthesis In Augmentation Mammaplasty: Case Report. Sunay O, Barutcu A, Aydin E. V. Congress Of The Balkan Association For Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery 2007 Kuşadası. Oral Presentation
 

7- A Very Rare Secondary Rhinoplasty Deformity: Two Different Profiles. Barutcu A, Aydin E, Sunay O. V. Congress Of The Balkan Association For Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery 2007 Kuşadası. Poster 

8- Congenital Kissing Nevus On Eyelid. Sunay O, Barutcu A, Aydin E V. Congress Of The Balkan Association For Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery 2007 Kuşadası. Poster
 

9- Unclassified Capsular Contracture In Augmentation Mammaplasty: A Case Report.   Mola F, Sunay O, Barutcu A. V. Congress Of The Balkan Association For Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery 2007 Kuşadası. Poster

10- Deep Vein Thrombosis After Sex Reassignment Surgery: Case Report. Yilmaz M, Balik O, Sunay O. V. Congress Of The Balkan Association For Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery 2007 Kuşadası. Poster

11- A Very Rare Hand Injury: Multiple Vertical Phalangeal Fractures Sunay O, Urgu K. VI.th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery 2009 Ohrid Makedonya Poster 

12- Our Experiences with Dorsal Nasal Augmentation Using Costal Cartilage And Bone Grafts Vayvada H, Yılmaz M, Sunay O. 13. Turkish Society of Aesthetic Plastic Surgery Congress & ISAPS Course 2009 İstanbul Poster 

13- Reduction Mammoplasty Tchniques After Breast Reconstruction For Contralateral Breast Menderes A, Sunay O, Urgu K, Guc H. 13. Turkish Society of Aesthetic Plastic Surgery Congress & ISAPS Course 2009 İstanbul Poster

14- Our Experiences In Secondary Rhinoplasty Menderes A, Sunay O, Urgu K, Guc H. 13. Turkish Society of Aesthetic Plastic Surgery Congress & ISAPS Course 2009 İstanbul Poster   

15- Treatment of Saphenous vein donor site. Sunay O, Barutcu A, Guc H EWMA 2008 Lisbon Poster 

16- Honey Treatment on Hidroxyure induced leg ulcer.Sunay O, Barutcu A EWMA 2008 Lisbon Poster 

17- Ortognatik Cerrahide Üç Boyutlu Modelleme (Stereolitografi) .Yılmaz M, Sunay Ö, Balık O, Salmanov A, Atabey A. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2006 Ankara .Poster 

18- Estetik Cerrahın Hukuki Sorumluluğu .Özgür Sunay, Ali Kızılkaya, Fahri Mola, Ali Barutçu, Emine Çalış Kızılkaya, İlknur Gündüz 26.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi Bilkent-Ankara 2004 21-25 Eylül Bilkent. Sözlü sunu 

19- Elektrik yanıklarına bağlı genital bölge yaralanmaları. Ali Barutçu, Alpaslan Topçu, Özgür Sunay TYAD 3. Ulusal Kongresi 2005 Ankara. Poster 

20- Göz Kapağında Kissing Nevüs. Barutçu A, Sunay Ö, Kaynak S. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2006 Ankara. Poster 

21- Marjolin Ülserlerinin Tedavisi .Vayvada H, Sunay Ö, Aktaş R, Urgu K, Karaca C. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2006 Ankara .Poster 

22- Çok Nadir Bir Sekonder Rinoplasti Deformitesi: Farklı iki Profil Barutçu A, Aydın OE, Sunay Ö 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2006 Ankara. Poster  

23- Subkutan Mastektomi Yapılan Hastalarda Silikon İmplant ile Rekonstrüksiyon Uygulamalarının Değerlendirilmesi Sunay Ö, Vayvada H, Kızılkaya A, Topçu A, Karaca C. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2006 Ankara Poster   

24- Aksiller Bölgede Nadir BirKAs Varyasyonu Karaca C, Vayvada H, Balık O, Sunay Ö, Ün S, Aktaş R. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2006 Ankara Poster 

25- Çift Çene Cerrahisi Yapılan Hastalarda Geç Dönem Sonuçlarımız Yılmaz M, Kızılkaya A, Ertaş E, Vayvada H, Sunay Ö, Atabey A. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2006 Ankara Sözlü

26- Mandibular Distraksiyon Sonrası Temporomandibular Eklem Ankilozu Olgu Sunumu Yılmaz M, Aktas R, Demirdover C, Sunay O. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2007 Eskişehir Poster 

27- Serbest Radial Forearm Flep İle Soket Rekonstrüksiyonu Öncesi Palpebra Prefabrikasyonu Olgu Sunumu. Menderes A, Sunay O, Balık O, Demirdover C. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2007 Eskişehir Poster

28- Optik Sinir Yerleşimli Pilositik Astrositoma: Olgu Sunumu. Menderes A, Sunay O, Balık O, Vayvada H. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2007 Eskişehir Poster

29- Benign Simetrik Lipomatozis (LAUNOİS-BENSAUDE SENDROMU) Olgu Sunumu. Sunay O, Barutcu A. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2007 Eskişehir Poster
 

30- Sağlıklı El Parmaklarının Self Kannibalizmi Olgu Sunumu. Menderes A, Sunay O, Demirdover C, Vayvada H. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2007 Eskişehir Poster 

31- Hidradenitis supurative Olgularında Cerrahi Deneyimlerimiz. Menderes A, Sunay O, Vayvada H, AtabeyA. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2007 Eskişehir Poster 

32- 58 Üst Ekstremite Malign Tümör Olgusunun Değerlendirilmesi. Demirdöver C, Vayvada H, Menderes A, Sunay Ö, Urgu K, Yılmaz M. 11. El veÜst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 2008 İzmir. Sözlü sunu 

33- 18 Hastada Dupuytren Kontraktürü Sonuçlarımız. Demirdöver C, Sunay Ö, Aktaş RA, Menderes A, Vayvada H, Yılmaz M. 11. El veÜst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 2008 İzmir. Poster 

34- Mandibular Distraksiyon Sonrası Temporomandibular Eklem Ankilozu. Yılmaz M, Aktas RA, Salmanov A, Demirdover C, Sunay O. 1. Azerbaycan Plastik Cerrahi Günleri 2008 Baku/Azerbaycan. Poster 

35-  Marjolin Ülserlerinin Tedavisi. Vayvada H, Sunay O, Aktas RA, Urgu K, Salmanov A. 1. Azerbaycan Plastik Cerrahi Günleri 2008 Baku/Azerbaycan. Poster  

36- Maksilla Rekonstrüksiyonu: Klinik Deneyimlerimiz. Aktas RA, Menderes A, Sunay O, Karaca C, Altintas FP 30. TPCD Ulusal Kongresi 2008 Antalya. Sözlü sunu               
 

37- Yüz Bölgesinde Kontür Düzeltilmesinde Farklı Bir Seçenek: Serbest Skapuler Flep Menderes A, Demirdover C, Urgu K, Aktas RA, Sunay O. 30. TPCD Ulusal Kongresi 2008 Antalya. Sözlü sunu

38- Blefaropitoziste Klinik Deneyimlerimiz Urgu K, Menderes A, Sunay O, Demirdover C, Yılmaz M. 30. TPCD Ulusal Kongresi 2008 Antalya. Sözlü sunu
 

39- Kliniğimizde Uygulanan Prefabrike Radyal Önkol Serbest Flep ile Yüz Bölgesi Rekonstrüksiyonları. Sunay O, Menderes A, Demirdover C, Vayvada H, Aktas RA. 30. TPCD Kongresi 2008 Antalya.E-bildiri 

40- Amputasyon Uyguladığımız Kulak Kepçesi Malign Tümörleri.Sunay O, Menderes A, Aktas RA, Salmanov A, Vayvada H. 30. TPCD Kongresi 2008 Antalya. E-bildiri 

41- Skalpte KEmik Erozyonuna Yol Açan Marjolin Ülser ve Serbest Latissimus Dorsi Flebi ile Reonstrüksiyonu Menderes A, Sunay O, Demirdover C, Urgu K, Altintas FP. 30. TPCD Kongresi 2008 Antalya. E-bildiri 

42- Yüz Yerleşimli Arteriovenöz Malformasyonların Cerrahisi Yilmaz M, Salmanov A, Sunay O, Aktas RA, Altintas FP. 30. TPCD Kongresi 2008 Antalya. E-bildiri 

43- Radyoterapi İle Regrese Olan Yüz Bölgesinde Bilateral Dev Skuamoz Hücreli Karsinom. Sunay O, Yılmaz M, Demirdover C, Guc H. 30. TPCD Kongresi 2008 Antalya. Poster 

44- Yanığa Bağlı Boyun Bölgesindeki Kontraktürün Ekspanse Serbest Paraskapular Flep İle onarımı: Vaka Sunumu Sunay O, Atabey A, Demirdover C, Guc H, Ates H. 30. TPCD Kongresi 2008 Antalya. Poster 

45- Sık Tekrarlayan Hidradenit Süpürativa Zemininde Gelişen Skuamoz Hücreli Karsinom Yılmaz M, Sunay O, Urgu K, Demirdover C, Vayvada H. 30. TPCD Kongresi 2008 Antalya. poster

46- Lomber Bölgedeki Dev Boyutta Konjenital Kıllı Nevüs ve Abdominal Flep ile Onarım: Olgu Sunumu Sunay O, Menderes A, Demirdover C, Vayvada H, Altıntas FP. 30. TPCD Kongresi 2008 Antalya. poster
47- Renal, İskelet Ve Pektoral Anomalileri İçeren Atipik Mayer-Rokitansky- Küster-Hauser Sendromu: Olgu Sunumu Yılmaz M, Sunay O, Demirdover C, Aktas RA, Salmanov A. 30. TPCD Kongresi 2008 Antaly.a poster

48- Yanığa Bağlı El, Kol ve Yüz Bölgesinde Keloid ve Cerrahi Tedavisi Menderes A, Sunay O, Salmanov A, Demirdover C, Guc H. 30. TPCD Kongresi 2008 Antalya. Poster
 49-   Etyolojisi Farklı Yaralara Düşük Enerjili Pulsatif Elektromanyetik Alan Uygulamalarımız Sunay O, Barutcu A, Ates H. III. Ulusal Yara Bakımı Kongresi 2008 Çeşme. Sözlü sunu

50- Santral Superior Pediküllü Meme Redüksiyonu Menderes A, Sunay O, Aktas R, Salmanov A, Urgu K, Guc H. XXXI. TPCD Kongresi 2009 Adana. Poster
 

51- Periorbital Konjenital Orbital Dev Nevüs Menderes A, Demirdover C, Salmanov A, Aktas R, Sunay O, Urgu K. XXXI. TPCD Kongresi 2009 Adan.a Poster

52- Posttravmatik Yüz Kontur Defektlerine Yağ Grefti Uygulaması Urgu K, Aktas R, Salmanov A, Sunay O, Guc H, Vayvada H. XXXI. TPCD Kongresi 2009 Adana. Poster

53- Periorbital Hemanjiyom: Olgu Sunumu Urgu K, Demirdover C, Menderes, Vayvada H, Aktas R, Sunay O. XXXI. TPCD Kongresi 2009 Adana. Poster
 

54- Taşlama Makinesi (Canavar) Nedeni İle Oluşan Travmatik Yaralanmalar Demirdover C, Vayvada H, Samanov A, Sunay O, Aktas R, Urgu K. XXXI. TPCD Kongresi 2009 Adana. Poster

55- İnguinal Bölgede Nadir Bir Kitle: Venöz Hemanjiyom Sunay O, Menderes A, Ates H, Guc H, Urgu K, Karaca C. XXXI. TPCD Kongresi 2009 Adana Poster
 

56- Fasiyal Sinir Seyrini Değiştiren Dev Lipom Salmanov A, Sunay O, Urgu K, Aktas R, Vayvada H, Yılmaz M. XXXI. TPCD Kongresi 2009 Adana. Poster 

57- Orbital Nörofibromatozis Olgularının Cerrahi Tedavisi Demirdover C, Menderes A, Vayvada H, Aktas R, Sunay O, Urgu K. XXXI. TPCD Kongresi 2009 Adana. Poster 

58- Fournier Gangrenine Yaklaşım ve Cerrahi Tedavi Vayvada H, Demirdover C, Guc H, Aktas R, Sunay O, Urgu K. XXXI. TPCD Kongresi 2009 Adana. Poster

59- Radyal Ön Kol ile Falloplasti Sonrası Fibula Flebi ile Otolog Penil Implant Uygulaması Sunay O, Salmanov A, Aktas R, Urgu K, Vayvada H, Yılmaz M. XXXI. TPCD Kongresi 2009 Adana. Poster
 

60- Üst Göz Kapağında Konjunktivoid (Dermoid) Kist Salmanov A, Demirdover C, Aktas R, Sunay O, Vayvada H, Menderes A. XXXI. TPCD Kongresi 2009 Adana. Poster

61- Sindaktili Onarımı Sonrasında Keloid Oluşumu Aktas R, Ates H, Sunay O, Menderes A,Vayvada H, Karaca C. XXXI. TPCD Kongresi 2009 Adana. Poster

62- Primer Orbital Leimyosarkom Aktas R, Salmanov A, Sunay O, Menderes A, Vayvada H, Demirdover C. XXXI. TPCD Kongresi 2009 Adana. Poster

63- Çok Nadir Bir El Yaralanması: Multiple Vertikal Falanks Fraktürü Sunay O, Ates H, Barutcu A. XXXI. TPCD Kongresi 2009 Adana. Poster

64- Vasküler Malformasyon ve Hemanjiyomlara Klinik Yaklaşımımız, Mustafa Yılmaz, Cenk Demirdöver, Şükrü Kasap, Haluk Vayvada, Hasan Ateş, Özgür Sunay, XXXII. TPCD Kongresi 2010 Trabzon. Sözlü sunu  

65- Alt Dudak Rekonstrüksiyonu Sonuçlarımız, Özgür Sunay, Cenk Demirdöver, Haluk Vayvada, Adnan Menderes, Mustafa Yılmaz, Can Karaca.  XXXII. TPCD Kongresi 2010 Trabzon. Poster 

66- Kemik Hasarlarının Tedavisinde Mezenkimal Kök Hücrelerin Terapötik Potansiyelleri; Tavşan Tibiasında Deneysel Çalışma.  Yusuf Baran, Özgür Sunay, Zeynep Çakır, Geylani Can, Ziya Denek, İlknur Kozanoğlu, Mustafa Yılmaz. 36.ulusal hematoloji kongresi 2010 Antalya. poster 

67- Baran Y, Sunay O, Cakır Z, Can G, Denek Z, Kozanoğlu I, Yılmaz M. TherapeuticPotentials Of Mesenchymal Stem Cells In Bone Defects, The Case Study In Rabbit Tibia.16th Congress of European Hematology Association, 9-12 June 2011, London, UK. 

68- Yağ Doku Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücreler(MKH) ve MKH’lerden Farklılaştırılmış Osteoblastların Kemik Hasarlarının Tedavisinde Terapötik  Potansiyellerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi. Yusuf Baran, Özgür Sunay, Geylani Can, Zeynep Çakır, Ziya Denek, İlknur Kozanoglu, Mustafa Yılmaz. 7. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi Mart 2012, Antalya

     
 

Sağlık Köşesi
Basında
Basında
Hasta Hakları Bildirgesi
Hasta Hakları Bildirgesi
Hasta Hakları
Hasta Hakları
E-Bebek
E-Bebek
Hasta Sorumlulukları
Hasta Sorumlulukları
Hekim Hakları
Hekim Hakları
Ziyaret Politikası
Ziyaret Politikası
Bilgilendirme Rehberi
Bilgilendirme Rehberi
Copyright © 2013 | Özel Tınaztepe Hastanesi | Powered by Mini Bilişim