Giriş Yapın

Giriş

 
    
Şifremi Unuttum? Kullanıcı   |   Register
Kaydolun

Uzm.Dr. Bahadır Savaş

 

 

Mesleki görevlendirmeler


1. “Non Profit Organization For International Reconstructive Surgery”  İnterplast bölgesel anestezi uygulamaları 1998
2.Sağlık Bakanlığı Neonatal Resüsitasyon Programı Eğiticisi 2000- 


Mesleki ilgi alanları


Obstetrik  anestezi,  Rejyonel anestezi,  Geriatrik anestezi,  Pediatrik anestezi,  Kardiyak anestezi, Yoğun bakım,  Algoloji, Klinik toksikoloji


BİLİMSEL ÇALIŞMALAR


BİLDİRİLER DİZİNİ


A. Ulusal Düzeyde


Tomatır E, Serin S, Gürses E, Savaş B, Balcı C, Gönüllü M: LMA-Fastrach ve laringoskopik entübasyonların karşılaştırılması. XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, VI. Yoğun Bakım Kongresi, VI. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, 28 Ekim - 1 Kasım 1998, Antalya.
Erbay H, Serin S, Tomatır E, Atalay H, Savaş B, Gönüllü M.: Çocuklarda Oral klonidinin postoperatif ağrıya etkisi. XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, VI. Yoğun Bakım Kongresi, VI. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, 28 Ekim - 1 Kasım 1998, Antalya.
Erbay H, Atalay H, Serin S, Tomatır E, Savaş B: Oral klonidinin postoperatif titremeye etkisi. XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, VI. Yoğun Bakım Kongresi, VI. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, 28 Ekim - 1 Kasım 1998, Antalya.
Atalay H, Tomatır E, Kaplan L, Balcı C, Savaş B, Gönüllü M: Rokuronyum ile propofol-N2O ve tiyopental sevofluran-N2O anestezilerinin etkileşimi   7. Kış sempozyum Uludağ 3 - 6 Aralık 1998
Tomatır E, Erbay H, Savas B, Balcı C, Doğan H: Başarılı resüsitasyon sonrasında akut respiratuvar distres sendromu (ARDS). VIII. Kış Sempozyumu, 16-19 Aralık 1999, Uludağ-Bursa.
Erbay H, Şahiner T, Oğuzhanoğlu A, Savaş B, Gönüllü M: Amitriptilin Zehirlenmesinde Rivastigmin Kullanımı (Olgu Sunumu), Klinik Toksikoloji Derneği 6. Toplantısı, 7-9 Nisan 2000, Edirne.
Savaş B, Gürses E, Serin S, Sungurtekin H, Gönüllü M: Pediyatrik hastaların premedikasyonunda intranasal midazolam, midazolam remifentanil kombinasyonunun karşılaştırılması XXXVI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 25-29 Ekim 2000 Kuşadası
 L. Kaplan, H. Erbay, E. Tomatır, S. Serin, H. Atalay, Savaş B.: Postanestezik Titremeyi Önlemede Meperidin, Tramadol Ve Klonidinin Karşılaştırılması IV. Çukurova Anestezi Günleri, 2002 Adana
S.Serin, H.Erbay, Savaş B., E.Tomatır, B.Topuz,  Beklenmedik Hava Yolu Darlığı Nedeniyle Entübasyon Güçlüğü  IV. Çukurova Anestezi Günleri, 2002 Adana


B. Uluslararası Düzeyde


Atalay H, Tomatır E, Serin S, Savaş B, Doğruya S, Gönüllü M: Carbon monoxide poisoning: case report. 11th International Intensive Care Symposium, 14-15 May 1999, Istanbul-Turkey.
Atalay H, Serin S, Tomatır E, Savaş B, Gönüllü M: Tracheal stenosis after prolonged ventilation: case report. 11th International Intensive Care Symposium, 14-15 May 1999, Istanbul - Turkey.
Serin S, Savaş B, Yaylalı V, Tomatır E, Sungurtekin H: A Comparison of Ropivacaine 0,75 % with Bupivacaine 0,5 % and Lidocaine 2 % Mixture in Retrobulbar Block. 10th ESA Anniversary Meeting France and 24th EAA Annual Meeting, Euroanaesthesia 2002, 6-9 April 2002 - Nice, France (Poster Discussion)


MAKALELER DİZİNİ


A. Ulusal Düzeyde


Erbay H, Tomatır E, Savaş B, Gönüllü M: Takayaşu arteriti ve anestezi. Anestezi Dergisi 6 (3); 153-4, 1998
Erbay H, Serin S, Tomatır E, , Atalay H, Savaş B, Gönüllü M: Çocuklarda oral klonidin premedikasyonunun postoperatif ağrı üzerine etkisi. Pamukkale Üniv Tıp Fak Dergisi 6; 53-7, 2000
Atalay H, Serin S, Kaleli İ, Tomatır E, Gürses E, Savaş B: Botulizm (olgu sunumu). Anestezi Dergisi 8; 69-72, 2000
Tomatır E, Serin S, Gürses E, Savaş B, Balcı C, Gönüllü M: Entübasyon amaçlı Laringeal maske ( Fastrach ) ile standart laringoskopinin karşılaştırılması. Anestezi Dergisi 8 (1); 37-40, 2000
Atalay H, Kaplan L, Balcı C, Savaş B, Gönüllü M: Rokuronyum ile propofol-N2O ve tiyopental sevofluran-N2O anestezilerinin etkileşimi. Anestezi Dergisi 8 (2); 95-8, 2000
Erbay H, Atalay H, Serin S, Tomatır E, Savaş B, Gönüllü M: Postoperatif titremeyi önlemede oral klonidin premedikasyonunun etkisi. Anestezi Dergisi 8 (3); 193-6, 2000
 Ahmet BALTALARLI*, İbrahim GÖKŞİN*,  Gökhan ÖNEM*, Ercan GÜRSES**,  Bahadır SAVAŞ**,  Oya RENDECİ*,  Mustafa SAÇAR* Early Postoperative Effects of Vitamin E and C Supplement on Coronary Bypass Patients Türk Kardiyol Dern Arş 2000; 28:692-695


KATILIM BELGELERİ DİZİNİ


A. Ulusal Düzeyde


II. Romatoloji günleri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı, 7-8 Mayıs 1993, İzmir
Verem Savaş Dispanserleri Hekimleri Eğitim Programı, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, 20 Ocak-24 Mart 1995, İzmir
Çocukluk Çağı Solunum Sistemi İnfeksiyonları, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi 50. Yıl Kuruluş Toplantısı, 25-26 Nisan 1996, İzmir
Meslek Astması ve Bisinozis Günleri, TTB İzmir Tabib Odası,23-24 Mayıs 1996, İzmir
Tüberküloz Eğitim Programı, İl Sağlık Müdürlüğü, 16-20 Haziran 1997, İzmir
Klinik Toksikoloji Derneği Bilimsel Toplantısı, 2 Mayıs 1998, Hierapolis,Denizli
XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, VI: Yoğun Bakım Kongresi,VI. Göğüs Kalp Damar ve Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 1998, Antalya
XV.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim 1999, İzmir
Travmada Yoğun Bakım Sempozyumu, Yoğun Bakım Derneği, 10 Nisan 1999, İzmir
Obstetrik Analjezi & Anestezi, IV. Ege Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Sempozyumu,10-12 Mart 2000, Pamukkale, Denizli
Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, Sağlık Bakanlığı, 19-21 Haziran 2000, Denizli 
Neonatal Resüsitasyon Programı Eğitimci Sertifikası, Sağlık Bakanlığı, 21-22 Haziran 2000, Denizli
KEPAN Temel Eğitim Kursu, Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Derneği, 13 Ocak 2001, İzmir
Toraks Travmasında Yoğun Bakım, VI. Ege Yoğun Bakım Sempozyumu, 31 Mart 2001, İzmir
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Sempozyumu, Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği, 1 Nisan 2001, İzmir
Nöroanestezi ve Nörolojik Yoğun Bakım Toplantısı, TARD Nöroanestezi Komitesi, 12 Mayıs 2001 Pamukkale
Uygulamalı Temel ve İleri Yaşam Desteği Kursu, PAÜTF, 25 Mayıs 2001, Denizli
XXXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, IX. Yoğun Bakım Kongresi, IX. Göğüs Kalp Damar ve Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, IV. Rejyonel Anestezi Kongresi 27 Ekim-31 Ekim 2001, Kemer, Antalya
Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı, Hastane İnfeksiyonları Derneği, 1-4 Kasım 2001, Denizli
Adli Raporlar ve Hekimin Yasal Sorumlulukları Kursu, PAÜTF, 9 Kasım 2001, Denizli
Hastane İnfeksiyonları Kursu, PAÜTF, 13 Kasım 2001, Denizli
Tıbbi Etik ve Hasta Hekim İlişkileri Kursu, PAÜTF, 28-29 Kasım 2001, Denizli
ARUD 2002 Sempozyumu “Düşük Akımlı Anestezi” 24-26 Mayıs 2002, Mudanya – Bursa
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi XXXVI. Ulusal ve I. Uluslararası Kongresi-Antalya
 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi XXXVII Ulusal ve II. Uluslar arası Kongresi-Antalya
Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği  XXXVIII. Ulusal ve III. Uluslararası Kongresi Antalya-Türkiye
Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği  XXXXVI. Ulusal kongresi  Girne- KKTC


B. Uluslararası Düzeyde


A Non Profit Organization For International Reconstructive Surgery “Certificate of Honor”,21-24 October 1998, Interplast-Turkey
11th International Intensive Care Symposium, 14-15 May 1999, Istanbul-Turkey
10th ESA Anniversary Meeting France and 24th EAA Annual Meeting, Euroanaesthesia 2002, 6-9 April 2002 - Nice, France ( Poster Discussion )

.
Üye Olunan Mesleki Kuruluş Ve Dernekler


Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği, 2001
European Society of Anaesthesiology, 2002
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği


Üye Olunan Meslek Dışı Etkinlikler


1.Ege Açık Deniz Yat Kulubü 2011
2.Körfez Dalış Klubü Dalıcı 2007
3. Ekonomi D haftalık yayın organında Lacivert köşe yazarı 2008


 

Sağlık Köşesi
Basında
Basında
Hasta Hakları Bildirgesi
Hasta Hakları Bildirgesi
Hasta Hakları
Hasta Hakları
E-Bebek
E-Bebek
Hasta Sorumlulukları
Hasta Sorumlulukları
Hekim Hakları
Hekim Hakları
Ziyaret Politikası
Ziyaret Politikası
Bilgilendirme Rehberi
Bilgilendirme Rehberi
Copyright © 2013 | Özel Tınaztepe Hastanesi | Powered by Mini Bilişim